Ketābā de-ṭūkāsē wa-de-qerjānē da-ḥedattā wa- de-'attīqtā de-ḥadbešabbē we- 'ad'ēdē we-dukrānē we-jawmātā šeḥīmē be- kullāh šattā ak ṭeksā kaldājā de- [...] / etḥetem ... men Andreas Qālāpūrā. Puttenpalli : Mar Tōmā Šelīḥā, 1906