Ṣelawātā de-jaumē šeḥīmē de- šabbetā lefūt 'ejādā de-'ēdtā qaddīštā d- Anṭīōkkījā de-Surjājē. Šarfah : Maṭba'tā de- Patrījarkūtā, 1902