Šumlājā de-qurābā ... / 'uniya bi-gam'ihi wa-tartībihi Mār Iġnāṭiyus Afrām II. baṭrīyark as-Suryān al-Anṭākī. Šarfa : al-Maṭba'a al-baṭrīyarkīya as-suryānīya, 1912