Ketābē de-bēt gazzā lefūt 'ejādā de-madreštē qlīrīqītū de- Surjājē de-met-dallelā šarfah. Šarfah : Maṭba'tā de- Patrījarkūtā, 1907