Ketābā de-tešmešātā kāhnājātā ... / [Ignatius Ephraem II Rahmani]. [Charfe] : Typis Patriarchalibus In Seminario Scharfensi de Monte Libano, 1922