Ṭaksā de-būrākā āk 'ejādā de-'ēdtā qaddīštā de-Sūrjājē madneḥājē de-hānōn kaldājē. Mōṣul : Ṭab'ā d-Abāhātā Dūmīnīkājē, 1907