Ṭaksā de-tešmešātā 'ēdtānājātā de-jawmātā šeḥīmē we- dasṭar we- mētīda 'ketābā da-Qedam wa- de-bātar. Mōṣul : Ṭab'ā d-Abāhātā Dūmīnīkājē, 1903