Da-Qedam wa-de-bātar : hānaw dēn sedrā da-ṣelāwātā de-ramšā de-tartajkēn šabbē de-qadmājē we- d-aḥrānē w- āf rūšmē de-tešmeštā de-ramšā wa- de-lēljā wa- de-ṣefrā da-šeḥīmē ... [...]. Ūrmī : šelīḥe de-Arkapeskōpā de-Kantarbōrī, 1906