Mētādos de-tešmeštā de-yaumā 'ēdnāyā da-'bīda / le-qašīšā Andrē'os Qalapūrā. Puttempally : Mar Tōmā Šelīhā, 1909 [erschienen] 1910
Contenu du document
There is no content avaibable here yet.