Ketābā de- mazmūrā de- Dāwīd malkā we- nebijā ak mappaketā pešīttā. Šarfe : Matba'a batrijarkītā, 1912