Armjanskie Aršakidy v "Istorii Armenii" Moiseja Chorenskago : opyt kritiki istočnikov : . Izsledovanie / G. Chalatʹjanc. Moskva. 1903