Ketābā de-tešmeštā de-hadbešabbā wa- de-jawmātā šēhīmē dēthetem be- Sūrjēje Malabarāja ... Berapōlī : Mutholy-Kloster Malabar, 1886