Taksā da-selawātā we-mazmōrē we-dastar de-tešmešātā 'ēdtānjātā de-jawmātā de-'ēdē. Manānām : Mār Jawsef, [ca. 1890]