Taksā de-tešmešātā 'ēdtānājātā de-jawmātā šehīmē we- dastar we- mētīda 'ketābā da-Qedam wa- de-bātar. Mosul : Tab'ā de- kaldājā, 1866