Rechte Beschryvinge Van het Machtigh Koninghrijck van Iappan, Bestaende in verscheyde Vragen, betreffende des selfs Regiering, coophandel, maniere van [...] / voorgestelt door Philips Lucas, Directeur Generael wegens den Nederlandsen Staet in India, ende door de Heer Francoys Caron, ... beantwoort in den Iare 1636. Welcke nu door den selven Autheur oversien/ vermeerdert en uytgelaten is de Fabuleuse aentekeningen van Hendrick Hagenaer, so dat nu alles met zijn voorige Origineel komt te accorderen/ en met Kopere Figueren verrijckt. 's Gravenhage : Tongerloo, 1661
Contenu du document