Ketābā de-tešmeštā de-qurābā be-kullkēn dīlējātā le-fut teksā de-'ēdtā qaddīštā de-Surjājē. Mossoul : Pères Dominicains, 1881