ketābā de-taksā de-rāzā wa- de-tešmešātā de- 'edtā. Ourmiah : Matb. Qātōlīqī dašelīhūtā de-La'zārājē, 1876