Ad- Durar al-ġawālī min ḥayāt al-muṭrān Ǧirmānūs aš-Šamālī / li-ǧāmiʻihā al-h̲ūrī Bišāra aš-Šamālī. al-Hadat̲(Lubnān) : al-Maṭbaʻa aš-Šarqīya, 1902