Taksā d-'annīdē āk 'ejādā de-'ēdtā qaddīštā de-Sūrjājē madnehājē de-hānōn kaldājē. Mosul : Tab'ā d-Abāhātā Dūmīnīkājē, 1907