Aġwadgine anu "Sami istoriuli ,hronikisa" da ".cm Ninos c,howrebis" gasageb šesas.corebeli sa,helmdzġvanelo / šedgenili Mose Džanašwilis mier. Tphilisi : Šaradze, 1891