Taksā de-rāzā de-ma'mōdītā qaddīštā ak 'ejādā de-'edtā qeddīštā de- Sūrājājē madnehājē de-hānōn kaldājē. Mosul : Tab'ā d-Abāhātā Dūmīnīkājē, 1907
Content
There is no content avaibable here yet.