Gudžrebi / A. ,Ha,hanašwili. Kutais : Gambašidze, 1891