Ketābā de-ītīqōn de-'al mejatrūt dūbārē men sejāmē de-bar 'ebrājā / Ed. Paulus Bedjan. Parisiis [u.a.] : Harrassowitz, 1898