C̕owc̕ak hayerên jêṙagrac̕ T̕awrizi / kazmec̕ Hrač̕eay Y. Ačaṙean = von Hratchia Adjarian. Vienna = Wien : Mxit̕arean Tparan = Mechitharisten-Buchdruckerei, 1910