Aġowanic' erkir ew drac'ik' : mijin - daġstan / i Makar C. Vardapetê Barxowtareanc'. T'iflis : tparan M. šaranê, 1893