Ketābā de-metkannē šehīmā awkāt selāwātā de-šā'ē qānōnājē de-kulkōn jawmātā de-šabbetā ak 'ejādā de-'ēdtā de-Sūrjājē. Romae : Typis S. Congreg. de Prop. Fide, 1853