Šehīmtā de- šab'ā jawmē metkarkānē de- šabbetā kullāh āk 'ejādā de- 'idtā de- Mārūnājē / ethatmat be- fūqdānā we- nāfeqātā de- Mār Jausef de- Debšā, Metrīpulitos de- Derbī. Bairut : al- Matba'at al- 'umūmīya al- kā_tūlīkīya, 1890