Miǰak Vardapetaran uġġap'ar Halatoy Hayastaneayc' Ekeġec'ioy : Tpagreal hramanav Tearn Yakobay Ast'uacẹntir Patriark'in K. Polsoy / šaragreay Gabriêl V. Ajvazovsk'i. P'ariz : P'ariz Tpagrut'iin Aramean, 1858