Pi čōm nte timetrefšemši n ni must-erion ethu nem han čin h-ebi nte ni refmōot nem han činhōs nem pi katameros nabot / [Hrsg.: Raphael Tuki]. Romae, 1763