Pasūqā men ktābā de-penqītā de-šabtā qedīštā de-ḥašā parūqāyā de-māran Yešūʻ Mšīḥā : excerptum a Codice Mss.Bibliothecae senatoriae Lipsiensis / editum ac notis illustratum a Johanne Christiano Clodio. Lipsiae : Breitkopf, 1720
Content
There is no content avaibable here yet.