Kitāb az- z-iyārā al- yaum-iya li- sirr al- afḫārist-iya wa- ̕ l- -iqānat wālidat Ilāh-i a.t- .t-ubaw-iya / opera di Alfonso Mari de'Liguori. Tradotta i idioma arabo da Massimo Mazlum. Roma : Sancta Congregatione di Propoganda Fide, 1872