Muršid al-kāhin : K. Muršid al-kāhin li-l-anbā Būluṣ as-Sinīrī / ṭubiʻa t̲ālit̲atan maʻa iḍāfat baʻḍ ašyā' mufīda li-l-kahana bi-nafaqat Mağmaʻ Intišār al-Īmān al-Muqaddas. - Arabice versum ac editu. Rom : Sacra Congregatio de Propaganda Fide, 1860