Evangelie v drevne-armjanskom perevodě, napisannoe v 887 godu / fototip. izd. rukopisi Lazarevskago Inst. Vostočnych Jazykov. Moskva, 1899