Davul : haftalīk edebî muzah gazetesi. Istanbul : Hilâl Matbaasi, 1909