Āydede : parzatesi we-penǧšenbe günleri nešr olunur mizāǧ gazetesi. Istanbul : Ṣabaḥ Maṭba's, 1922
 

Āydede1. Jahrgang (1340hq // 1338 // 1922)