Kadro : aylık fikir mecmuası. İstanbul : Milliyet Matbaası, 1932 - 1935