Nouveautés

__jump_to_filteroptions
 
du 23.2.2015
du 23.1.2015
 • Page de titre
  Tihrān : Kitābḫāna-i Milli-i Ğumhūrī-i Islāmī-i Īrān, 1314-1325
du 24.11.2014
 • Page de titre
  maǧalla ṭibbīya ʻilmīya ṣinā'iya
  Bairūt, 1884 - 1885
du 27.10.2014
 • Page de titre
  maǧalla šahrīya ; sanatuhā 'ašara ašhur ; tabḥat fi l-'ilm wal-adab wal-ah̲lāq wal-iǧtimā' wa-ta'tanī 'ināya h̲āsṣa bi-šu'ūn aš-šī'a
  Az- Zain, Aḥmad 'Ārif
  Saida : Maṭb. al-'Irfān, 1909 -
du 17.10.2014
 • Page de titre
  Tihrān : Intišārāt-i Maulā, 1917
du 9.10.2014
 • Page de titre
  Haftada üç-iki defa neşrolunur
  Istānbūl, 1870 - 1873
du 12.9.2014
du 15.8.2014
 • Page de titre
  ḫānimları mah̲ṣūs haftalık muṣavvar maǧmū'a
  Istānbūl : Maṭba'a-i-'Āmira, 1908
du 25.7.2014
 • Page de titre
  maǧalla-i siyāsī wa millī-i māhāna bā qismathā-i tārīḫī, adabī, iǧtimāʻī, iqtiṣādī wa ġaira
  Tihrān : Maǧlis, 1925 - 1994
du 18.7.2014
 • Page de titre
  maǧalla ʻilmīya adabīya ṣiḥḥīya ṣināʻīya
  Miṣr : Maṭb. al-Maʻārif, 1898 - 1906
du 15.5.2014
 • Page de titre
  aylık fikir mecmuası
  İstanbul : Milliyet Matbaası, 1932 - 1935
du 7.5.2014
 • Page de titre
  maǧalla ʻilmīya tahd̲ībīya tārīḫīya ṣiḥḥīya
  al-Iskandarīya : Idārat Maǧallat al-Ǧāmiʻa, 1899 - 1910
du 2.5.2014
 • Page de titre
  revue illustrée ottomane
  Istānbūl : Āǧūb Māṭyūsyān Maṭb., 1909 - 1914
du 24.3.2014
 • Page de titre
  maǧalla ʻilmīya, adabīya, ṭibbīya, ṣinā'īya
  Miṣr : [s.n.], 1897 - 1898
du 5.3.2014
 • Page de titre
  Berlin-Charlottenburg, 1916 - 1922