Neuzugänge

zu den Filteroptionen
 
vom 28.9.2015
 • Titelblatt
  maǧalla šahrīya ǧāmiʻa
  Miṣr : Maṭbaʻat al-Ǧamal al-Miṣrīya, 1931 - 1934
vom 4.9.2015
 • Titelblatt
  maǧalla adabīya fannīya ʻilmīya
  Miṣr : Matb. al-Maʻārif, 1910 - 1913
vom 29.5.2015
vom 22.5.2015
vom 10.4.2015
 • Titelblatt
  ǧarīda ʻilmīya wa-ṣināʻīya
  al-Qāhira ; Bairūt, 1876 - 1952
vom 1.4.2015
 • Titelblatt
  Istānbūl : Aḥmed Sāqī Bey Maṭbaʻa, 1910 - 1911
vom 3.3.2015
vom 23.2.2015
vom 23.1.2015
 • Titelblatt
  Tihrān : Kitābḫāna-i Milli-i Ğumhūrī-i Islāmī-i Īrān, 1314-1325
vom 24.11.2014
 • Titelblatt
  maǧalla ṭibbīya ʻilmīya ṣinā'iya
  Bairūt, 1884 - 1885
vom 27.10.2014
 • Titelblatt
  maǧalla šahrīya ; sanatuhā 'ašara ašhur ; tabḥat fi l-'ilm wal-adab wal-ah̲lāq wal-iǧtimā' wa-ta'tanī 'ināya h̲āsṣa bi-šu'ūn aš-šī'a
  Az- Zain, Aḥmad 'Ārif
  Saida : Maṭb. al-'Irfān, 1909 -
vom 17.10.2014
 • Titelblatt
  Tihrān : Intišārāt-i Maulā, 1917
vom 9.10.2014
 • Titelblatt
  Haftada üç-iki defa neşrolunur
  Istānbūl, 1870 - 1873
vom 12.9.2014
vom 15.8.2014
 • Titelblatt
  ḫānimları mah̲ṣūs haftalık muṣavvar maǧmū'a
  Istānbūl : Maṭba'a-i-'Āmira, 1908
vom 25.7.2014
 • Titelblatt
  maǧalla-i siyāsī wa millī-i māhāna bā qismathā-i tārīḫī, adabī, iǧtimāʻī, iqtiṣādī wa ġaira
  Tihrān : Maǧlis, 1925 - 1994
vom 18.7.2014
 • Titelblatt
  maǧalla ʻilmīya adabīya ṣiḥḥīya ṣināʻīya
  Miṣr : Maṭb. al-Maʻārif, 1898 - 1906
vom 15.5.2014
 • Titelblatt
  aylık fikir mecmuası
  İstanbul : Milliyet Matbaası, 1932 - 1935
vom 7.5.2014
 • Titelblatt
  maǧalla ʻilmīya tahd̲ībīya tārīḫīya ṣiḥḥīya
  al-Iskandarīya : Idārat Maǧallat al-Ǧāmiʻa, 1899 - 1910