Neuzugänge

zu den Filteroptionen
 
vom 7.12.2015
 • Titelblatt
  Tihrān : Kitābḫāna-i Muẓāhirī, 1.1322 [1943] - 2.1323/26 [1944/47]; damit Ersch. eingest.
vom 28.9.2015
 • Titelblatt
  maǧalla šahrīya ǧāmiʻa
  Miṣr : Maṭbaʻat al-Ǧamal al-Miṣrīya, 1.1349/50=1931/32 - 3.1352/53=1933/34[?]
vom 4.9.2015
 • Titelblatt
  maǧalla adabīya fannīya ʻilmīya
  Miṣr : Matb. al-Maʻārif, 1.1910 - 4.1913[?]
vom 29.5.2015
 • Titelblatt
  İstanbul, 1.1292=[1876] - 8.1295=[1879][?]
vom 22.5.2015
vom 10.4.2015
 • Titelblatt
  ǧarīda ʻilmīya wa-ṣināʻīya
  al-Qāhira, 1.1876 - 121.1952; damit Ersch. eingest.
vom 1.4.2015
 • Titelblatt
  Istānbūl : Aḥmed Sāqī Bey Maṭbaʻa, 1.1328/29 [1910/11] - 2.1329 [1911] = 1-75
vom 3.3.2015
vom 23.2.2015
 • Titelblatt
  Tihrān : [s.n.], 1328=[1910] - 1329=[1911] nachgewiesen
 • Titelblatt
  Tihrān, 1331=[1912] - 1334=[1915]
vom 23.1.2015
 • Titelblatt
  Tihrān : Kitābḫāna-i Milli-i Ğumhūrī-i Islāmī-i Īrān, 1.1896=1314 - 3.1907=1325, 1314-1325
vom 24.11.2014
 • Titelblatt
  maǧalla ṭibbīya ʻilmīya ṣinā'iya
  Bairūt, 1.1884/85
vom 27.10.2014
 • Titelblatt
  maǧalla šahrīya ; sanatuhā 'ašara ašhur ; tabḥat fi l-'ilm wal-adab wal-ah̲lāq wal-iǧtimā' wa-ta'tanī 'ināya h̲āsṣa bi-šu'ūn aš-šī'a
  Az- Zain, Aḥmad 'Ārif
  Saida : Maṭb. al-'Irfān, 1.1909 -
vom 17.10.2014
 • Titelblatt
  Tihrān : Intišārāt-i Maulā, 1.1335=[1917][?], 1917
vom 9.10.2014
 • Titelblatt
  haftada üč defʻa ... nešr olunur
  Istānbūl, 1.1286,12.Nov.=[1870,24.Nov.] - 3.1288,29.Dez.=[1873,10.Jan.] = Nr. 1-183
vom 12.9.2014
 • Titelblatt
  Istanbul, 1.1876=1292,13.Jan. - 2.1876/77=1293 = Nr. 1-61; 3.1877=1294,1 - 22.1896=1304,50(Sept.)[?]
vom 15.8.2014
 • Titelblatt
  ḫānimları mah̲ṣūs haftalık muṣavvar maǧmū'a
  Istānbūl : Maṭba'a-i-'Āmira, 1.1324[1908]
vom 25.7.2014
 • Titelblatt
  maǧalla-i siyāsī wa millī-i māhāna bā qismathā-i tārīḫī, adabī, iǧtimāʻī, iqtiṣādī wa ġaira
  Tihrān : Maǧlis, 1.1925/26=1304/05 - 4.1959/60=1338/39 = 1-46; 5.1979=1358 - 19.1993/94=1372; damit Ersch. eingest.
vom 18.7.2014
 • Titelblatt
  maǧalla ʻilmīya adabīya ṣiḥḥīya ṣināʻīya
  Miṣr : Maṭb. al-Maʻārif, 1.1898/99 - 8.1905/06[?]
vom 15.5.2014
 • Titelblatt
  aylık fikir mecmuası
  İstanbul : Milliyet Matbaası, 1.1932 - 35/36.1934/35[?]