[Quittung, den Alumnus Karl Lamprecht betreffend] / Der Tutor [Carl Ludwig] Peter. Pforta, 20.12.1870 [den 20. december 1870]
Contenu du document