Lamprecht, Karl: Postkarte an Fräulein Else Lamprecht, Frau Emma Bruch in Bad Soden a.d. Werra. Cedar Creek, Canadische Pacificbahn, August 1904 [08 [19]04 [Eingangspoststempel]]
Content