Hinneberg, Paul: Telegramm an prof. Lamprecht in Leipzig, thomasiusstr. Berlin, 16.1.1894 [16 Jan. [1894]]
Inhalt