Lamprecht, Karl: [Zur auswärtigen Kulturpolitik] : . [Zur] Förderung einer intensiven Kulturpropaganda. Leipzig. o.O., décembre 1913 [o.D. [Dezember 1913]]
Contenu du document