Curschmann, Fritz: . Greifswald, 12/07/1912 [12. Juli 1912]
Content