Buchholz, Gustav: . o.O., Walchensee [Oberbayern], 05/09/1906 [5. September 1906]