Bechtel, Friedrich: Postkarte an Privatdozenten Dr. K. Lamprecht in Bonn a/Rh. Göttingen [Poststempel], 7.11.1882 [7/XI.[18]82]
Contenu du document