Jacobs, Emil: . Jena. Freiburg <Breisgau>, 6.7.1923
Inhalt