Kirchhofer, Anton: . Corny sur Moselle bei Metz, 06/10/1870
Content