Kirchhofer, Anton: . Corny sur Moselle bei Metz, 27/09/1870
Content