Schmidt, Carl: . Purne [?, bei Tours], 13.12.1870
Inhalt