Ernst, Joseph: . Belrupt bei Verdun, 24/09/1870
Content